Pagina wordt geladen ...
Word ook sponsor

Aandachtspunten Westervelds Mooiste

•    Deelname toertocht uitsluitend met racefiets of mountainbike. Deelname aan familietocht mogelijk met stadfiets.

•    Parkeergelegenheid bij bejaardentehuis De Weijert, Weverslaan 1a in Dwingeloo.

•    De rugnummers kunnen worden afgehaald vanaf 07.30 uur in Hotel Grand Café de Brink, Brink 26 in Dwingeloo. Het rugnummer dient te worden opgespeld. Na afloop hoeft u deze niet weer in te leveren. U hebt dan in ieder geval alvast 1 aandenken aan deze toertocht. 

•    Starttijd 07:45 - 08:45 uur. 

•    Het dragen van een harde schaalhelm is voor deelnemers aan de toerversie gedurende de hele toertocht verplicht. 

•    Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu.

•     De routes zijn volgens NTFU-normen volledig bepijld. Routebeschrijvingen worden ’s ochtends uitgereikt. Tevens worden de routes online op de website gezet.

•    De organisatie behoudt zich het recht voor het parcours op bepaalde delen te wijzigen, in te korten of het gehele evenement af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden, overmacht of calamiteiten waarbij de veiligheid van de deelnemers, medewerkers en openbare orde en veiligheid in geding komt.

•    In geval van afgelasting en andere overmacht, genoemd onder bovenstaand punt, vindt restitutie van inschrijfgeld plaats onder aftrek van EUR 3,00 administratiekosten.

•    U dient zich als toerfietser beslist aan de verkeersregels te houden! 

•    De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.

•    Als deelnemer bent u persoonlijk aansprakelijk voor alle schade die door uw toedoen of nalatigheid van u of van degene voor wie u aansprakelijk bent wordt veroorzaakt. 

•    Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.

•    Herinnering wordt uitgereikt na afloop in Hotel Grand Café de Brink. 

•    Was- en kleedgelegenheid na de tocht is bij de sporthal, Westeinde 1a in Dwingeloo.

•    Annuleren met restitutie van inschrijfgeld kan tot 15 februari 2017. Hiervoor worden EUR 3,00 administratiekosten gerekend. Na 15 februari is restitutie van inschrijfgeld niet meer mogelijk.

•    Het karakter van het evenement is geen wedstrijd, maar een toeristische prestatietocht.

•    De deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. De politie zal strafrechtelijk handhaven op verkeersgevaarlijk gedrag en daartoe controles uitvoeren.