Word ook sponsor

Aandachtspunten Toerversie Ronde van Drenthe

• Deelname uitsluitend met racefiets of mountainbike.

• Parkeergelegenheid bij de Markt tot Alfa collega, Voltastraat 33 in Hoogeveen.

• Via Willemskade/Markt dient u de Tamboer VIA DE ACHTERINGANG binnen te gaan. Uw racefiets mag met de start mee naar binnen. De start van de toerversie is vanuit de                  Tamboer aan de voorkant (Hoofdstraat).

• De rugnummers kunnen worden afgehaald vanaf 07.45 uur in Theater - Congrescentrum De Tamboer, Hoofdstraat 17 in Hoogeveen. Het rugnummer dient te worden opgespeld.        Na afloop hoeft u deze niet weer in te leveren. U hebt dan in ieder geval alvast 1 aandenken aan deze toertocht.

• Op deze dag worden diverse andere fietsevenementen georganiseerd. Het kan dus voorkomen dat u na 12.45 uur even moet stoppen i.v.m. passage van andere fietsevenementen       en start van de  Masters 40+ en 50+

• Starttijd 08:00 - 09:00 uur. Uiterste starttijd 9:00 uur i.v.m. sluiting van de Vamberg om 13:00 uur behalve voor de Drentse scholieren en ouders die starten tot 09.30 uur.

• De controle bij de finish in de Tamboer sluit om 14:30 uur.

• Het dragen van een harde schaalhelm is gedurende de hele toertocht verplicht.

• Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu.

• De routes zijn volgens NTFU-normen volledig bepijld. Routebeschrijvingen worden ’s ochtends uitgereikt. Tevens worden de routes online op de website gezet.

• De organisatie behoudt zich het recht voor het parcours op bepaalde delen te wijzigen, in te korten of het gehele evenement af te gelasten op grond van extreme            weersomstandigheden, overmacht of calamiteiten waarbij de veiligheid van de deelnemers, medewerkers en openbare orde en veiligheid in geding komt.

• In geval van afgelasting en andere overmacht, genoemd onder bovenstaand punt, vindt restitutie van inschrijfgeld plaats onder aftrek van EUR 3,00 administratiekosten.

• U dient zich als toerfietser beslist aan de verkeersregels te houden!

• De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.

• Als deelnemer bent u persoonlijk aansprakelijk voor alle schade die door uw toedoen of nalatigheid van u of van degene voor wie u aansprakelijk bent wordt veroorzaakt.

• Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.

• Herinnering wordt uitgereikt na afloop in De Tamboer onder het genot van een kopje Alfasoep, broodje, Beckers kroket, frikandel, hamburger.

• Bij de stempelposten worden tegen fietsvriendelijke prijzen consumpties aangeboden.

• Bij start en finish is dit gratis.

• Annuleren met restitutie van inschrijfgeld kan tot 15 februari 2018. Hiervoor worden EUR 3,00 administratiekosten gerekend. Na 15 februari is restitutie van inschrijfgeld niet meer   mogelijk.

• Het karakter van het evenement is geen wedstrijd, maar een toeristische prestatietocht.

• De deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden    gerespecteerd. De politie zal strafrechtelijk handhaven op verkeersgevaarlijk gedrag en daartoe controles uitvoeren.